VELKÝ ZAJACKÝ OSTROV

VELKÝ ZAJACKÝ OSTROV (rus. Bolšoj Zajackij ostrov) 1.

Další oficiálně používané označení: Zajčiki.

Takto byla nazývána věznice pro těhotné ženy 2 na stejnojmenném malém Soloveckém ostrově (rus. Solověckije ostrova) pět kilometrů jihozápadně od Velkého Soloveckého ostrova (rus. Bolšoj Solověckij ostrov) v Oněžském zálivu v Bílém moři na severu evropské části Ruska (administrativně součást Archangelského kraje) 3. Šlo o součást 1. táborového střediska 1. oddělení SOLOVECKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA JEDNOTNÉ HLAVNÍ POLITICKÉ SPRÁVY SSSR (viz). Správa střediska sídlila na Velkém Soloveckém ostrově v KREMLU (viz). Viz rovněž ANZERSKÝ OSTROV, POPŮV OSTROV, SAVVAŤJEVO, SEKYROVÁ HORA, VELKÁ MUKSALMA a MALÝ ZAJACKÝ OSTROV.


  1. Původ názvu ostrova není znám; podle shodného mínění ruských jazykovědců není však odvozen od nějaké mimořádné přítomnosti zajíců. Úvahy směřují spíš k neznámému kořenu ve finštině nebo k lidovému označení zčeřených vln podle jejich klikatého běhu rus. výrazem zajčiki (obdoba čes. beránků). 

  2. Rus. štrafnoj izoljator neboli čes. trestní izolátor. 

  3. Rozloha ostrova je pouze 1,25 km2.