VELKÁ MUKSALMA

VELKÁ MUKSALMA (rus. Bolšaja Muksalma).

Takto byl nazýván tábor na třetím největším Soloveckém ostrově (rus. Solověckije ostrova) jižně od Velkého Soloveckého ostrova (rus. Bolšoj Solověckij ostrov) v Oněžském zálivu v Bílém moři na severu evropské části Ruska (administrativně součást Archangelského kraje) 1. Šlo o 3. táborové středisko 1. oddělení SOLOVECKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA JEDNOTNÉ HLAVNÍ POLITICKÉ SPRÁVY SSSR (viz). Tábor byl rozmístěn v bývalé Sergijevské poustevně (rus. Sergijevskij skit) 2. Do poloviny dvacátých let byli na ostrově umístěni především političtí vězni a potom hlavně ženy. Viz rovněž ANZERSKÝ OSTROV, KREML, POPŮV OSTROV, SAVVAŤJEVO, SEKYROVÁ HORA, MALÁ MUKSALMA a VELKÝ ZAJACKÝ OSTROV.


  1. Rozloha ostrova je pouze 17 km2. 

    Ostrov je spojen s Velkým Soloveckým ostrovem umělou kamennou hrází z devatenáctého století; obdobnou hrází je spojen se sousedním ostrovem Malá Muksalma.

  2. Záznamy, které v březnu 1932 pořídila polská pohraniční stráž (pol. Korpus Ochrony Pogranicza nebo zkr. KOP) se skupinou Poláků, propuštěných ze sovětských táborů výměnou za občany SSSR, vězněné v Polsku, uvádějí však, že počátkem třicátých let na Velké Muksalmě sídlilo 4. táborové středisko 1. oddělení a mělo tři detašované tábory (volně čes. z rus. komandirovka) na Malé Muksalmě, na jihovýchodním břehu Velkého Soloveckého ostrova v lokalitě Berjozovaja toňa (čes. Březové loviště) a na Spáleném ostrově (rus. Gorelyj ostrov) mezi Velkou Muksalmou a Malou Muksalmou.