BAKALSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 507

BAKALSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 507 (rus. Bakalskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 507 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 507).

Je uveden v dochovaných výkazech z 8. 6. 1945 a v příloze k rozkazu Lidového komisariátu vnitra SSSR z 27. 6. 1945 1. Nacházel se na jižním Uralu v Čeljabinské oblasti v bezprostředním okolí Čeljabinska a podle pamětníků byl dislokován na okraji města v dnes již zaniklé hornické osadě Bakal 2. V táboře byli soustředěni především němečtí vojáci a zajatí příslušníci dalších armád bojujících po boku Německa proti Sovětskému svazu pracující na stavbě Bakalského hutního kombinátu 3.


  1. V obou dokumentech je název tábora zkomolen na Bokalský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 507 (rus. Bokalskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 507 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 507). 

  2. Na místě bývalé osady později vyrostlo městské sídliště. 

  3. Název kombinátu nebyl však odvozen od zdejší osady a kombinát byl pojmenován údajně podle centra rozsáhlé oblasti ložisek železných rud u osady (později města) Bakalu vzdáleného 264 km od Čeljabinsku.