VARNAVINSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR

VARNAVINSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR (rus. Varnavinskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Varnavlag; Varnavinskij ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Glavgidrovolgodonstroja.

Zřízen: 28. 2. 1949.

Zrušen: 29. 4. 1953.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě táborů výstavby vodohospodářských zařízení Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gidrotěchničeskogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavgidrostroj MVD SSSR nebo GULGTS MVD SSSR); od 5. 11. 1949 Hlavní správě táborů výstavby Volžsko-donského spojovacího průplavu Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej stroitělstva Volgo-Donskogo sojedinitělnogo kanala Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavgidrovolgodonstroj MVD SSSR) a od 3. 7. 1952 Hlavní správě táborů výstavby Volho-baltské vodní cesty Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej stroitělstva Volgo-Baltijskogo vodnogo puti Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavgidrovolgobaltstroj MVD SSSR); v závěru od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: v centrálním Rusku v Povolží v Gorkijské (dnes Nižegorodská) oblasti.

Správa sídlila: zpočátku v městě Varnavino a později v železniční stanici Vetlužskaja 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 12. 1949 5171; 1. 1. 1950 5148; 1. 1. 1951 6095; 1. 1. 1952 6264; 1. 1. 1953 4841; 6. 1953 1963.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: těžba dřeva pro Volgodonstroj a později pro stavbu Volho-baltské vodní cesty; splavování dřeva; stavební činnost; nakládka a vykládka materiálů.


  1. Od šedesátých let je Vetlužskaja proslulá konáním tradičního každoročního letního tábora ruských esperantistů. Jestlipak mladí táborníci vědí o svých předchůdcích?