VANINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 47

VANINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 47 (rus. Vaninskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 47 nebo zkr. lager GUVPI MVD SSSR № 47).

Byl zřízen v roce 1947 na Dálném východě v Chabarovském kraji na břehu Tatarského průlivu v Japonském moři v přístavním městě Vanino a zřejmě v něm byli soustředěni zajatí a internovaní Japonci a zaměstnaní byli na stavbách Dalstroje 1. Byl zrušen nejpozději počátkem následujícího roku a zajatci a internovaní byli postupně repatriování do své vlasti nebo převedeni do nápravněpracovních táborů v oblasti.


  1. Ruští historici patrně podle dobových dokumentů lokalizují Vanino do sousedního Primorského (někdy čes. Přímořský) kraje. Někdo se zřejmě přesně neorientoval v těsně předválečném rozdělení území Dálněvýchodního kraje na Chabarovský kraj a Primorský kraj a „přehlédl" vzdálenost 250 km dělící hranici Primorského kraje od směrem na sever v Chabarovském kraji ležícího Vanina; možná však šlo jen o dnes již obtížně zjistitelnou vlastní „vnitřní geografii“ Dalstroje. Viz rovněž Lesozavodský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR č. 47. 

    O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3.