BAKALLAG

BAKALLAG (zkr. z rus. Bakalskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Bakalský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Bakalstroj.

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Čeljablag.

Zřízen: 17. 11. 1941 1.

Zrušen: patrně na přelomu let 1942─1943 2.

Byl podřízen: zpočátku Správě zvláštní výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Upravlenije osobogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Osobstroj NKVD SSSR) 3 a od 25. 1. 1943 Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS NKVD SSSR).

Nacházel se: na jižním Uralu na území Čeljabinské oblasti.

Správa sídlila: v městě Čeljabinsku 4.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1942 1861; 31. 1. 1942 4237; 30. 4. 1942 2419; 31. 7. 1942 303 5; 31. 10. 1942 46 6; 31. 12. 1942 38 7.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce pro Bakalstroj Lidového komisariátu vnitra SSSR 8: stavba Bakalského (později Čeljabinského) hutního závodu na severním okraji města u bývalé kozácké stanice Peršinskaja (dnes v Mettalurgickém okresu) 9, stavba koksovny, těžba dřeva. přípravné práce na těžbu železné rudy v Bakalském ložisku 10, práce v závodě č. 46 Lidového komisariátu pro vyzbrojení SSSR (rus.Narodnyj komissariat vooruženija SSSR nebo zkr. NKV SSSR) v městě Zlatoustu 11, stavba opravárenských dílen a modelárny, stavba hrudkovny; práce v zemědělství; práce v cihelně.


 1. Podle jiných údajů až 25. 1. 1942. 

 2. V dostupných dokumentech byl naposledy zmíněn v hlášení o počtu vězňů k 1. 1. 1943. 

  Historici specializovaní na shromažďování informací o táborech na Uralu uvádějí však jako dobu likvidace Bakallagu až rok 1947. V lednu 1943 komplex zřejmě však přešel pod Hlavní správu táborů průmyslové výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR jako Nápravněpracovní tábor Čeljabmetallurgstroje (viz) a protože v hlášeních nebylo zaznamenáno, že jde pouze o nový název dosavadního komplexu, bylo patrně někdy používáno stále bývalé pojmenování.

 3. Správa zvláštní výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR byla zřízena koncem léta 1940 zpočátku s hlavním úkolem zajistit urychlenou výstavbu závodů leteckého průmyslu. Po útoku Německa na SSSR zabezpečovala rovněž stavbu dalších objektů vojenského průmyslu a jiných strategických staveb. 

 4. Ruští historici nevysvětlují název tábora. Nedaleko Čeljabinska sice kdysi byla hornická obec Bakal, později zaniklá, ale jméno tábora bylo údajně odvozeno od budovaného hutního závodu, nazvaného podle rozsáhlé oblasti ložisek železných rud u osady (dnes město) Bakal 264 km západně od Čeljabinska; dodnes jde o významné centrum průmyslu těžby a zpracování železa. 

  V městě Čeljabinsku v letech 1941─1960 sídlily rovněž správy dalších táborů: 1943─1947 Nápravněpracovního tábora Čeljabmetallurgstrjej (viz rovněž pozn 2), 1946─1949 Stavby 859 s nápravněpracovním táborem, 1946─1951 Čeljablagu, 1949─1953 Stavby 247 s nápravněpracovním táborem, 1953─1960 Kuzněclagu a 1955 Makarlagu (všechny viz).

 5. V březnu 1942 pracovalo na výstavbě Bakalstroje 13234 nuceně pracovně nasazených (mobilizovaných) občanů SSSR německé národnosti (viz pozn. 3 a rovněž Bělbaltlag pozn. 3). 

 6. K 1. 7. 1942 na výstavbě Bakalstroje pracovalo 27771 nuceně pracovně nasazených (mobilizovaných) občanů SSSR německé národnosti. 

 7. K 1. 12. 1942 na výstavbě Bakalstroje pracovalo 27218 nuceně pracovně nasazených (mobilizovaných) občanů SSSR německé národnosti. Podle historiků specializovaných na shromažďování informací o táborech na Uralu byli tehdy přesunuti na stavbu rovněž příslušníci Rudé armády –5. ženijní armáda ze Stalingradu. 

 8. Rus. Bakalmetallurgstroj nebo Bakalstroj (čes. [dosl.] Bakalské hutní stavby ). 

 9. Přímo v obvodu stavby závodu byla tři táborová střediska (tábory); táborové středisko č. 1 mělo kapacitu 2600 vězňů, táborové středisko č. 2 1200 vězňů a táborové středisko č. 3 500 vězňů. 

 10. Viz pozn. 4. 

  Ještě v roce 1980 bylo v Bakalském ložisku vytěženo přes 5 milionů tun surové rudy.

 11. Od Čeljabinsku vzdáleného 112 km.