UVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 155

UVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 155 (rus. Uvinskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 155 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 155). Byl zřízen koncem roku 1944 na západním Uralu v Udmurtské autonomní sovětské socialistické republice (dnes Udmurtská republika v rámci Ruské federace; udm. Udmurt Elkun) v centru Uvského okresu (rus. Uvinskij rajon; udm. Uva Rajoon) v obci (dnes město) Uva v povodí stejnojmenné řeky. Tábor byl rozmístěn patrně v obvodu dosavadní nápravněpracovní kolonie Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Lidového komisariátu vnitra Udmurtské autonomní sovětské socialistické republice (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Narodnogo komissariata vnutrennich děl Udmurtskoj sovětskoj socialističeskoj respubliki nebo zkr. UITLK NKVD Udmurtskoj ASSR) 1. Kontingent tvořili němečtí zajatci a zajatí příslušníci armád států bojujících po boku s Německem proti SSSR a mezi internovanými především Poláci a Ukrajinci. Všichni pracovali na těžbě dřeva a rašeliny. Další záznamy o táboru jsou z roku 1945.


  1. Viz Iževsklag.