BAKACHČINSKÉ SAMOSTATNÉ TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ

BAKACHČINSKÉ SAMOSTATNÉ TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ (rus. Balachčinskij otdělnyj lagernyj punkt nebo zkr. Balachčinskij OLP),

Podle krasnojarských historiků se nacházelo v jižní Sibiři v Krasnojarském kraji v Chakaské autonomní oblasti (dnes Respublika Hakasija v rámci Ruské federace) ve Zvláštní osadě dolu Balachčino trustu Chakaszoloto (rus. Osobyj posjolok rudnika Balachčino treta Chakaszoloto); šlo zřejmě o dnešní obec Bělyj Balachčin v Širinském okrese.

BALACHLAG (zkr. z rus.Balachninskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Balachnenský nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 15. 4. 1932 místo zrušeného NIŽEGORODSKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA (viz) 1.

Zrušen: počátkem roku 1934.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR).

Nacházel se: v centrálním Rusku v Povolží v Nižegorodském kraji (dnes Nižegorodská oblast).

Správa sídlila: podle ruských historiků patrně 34 km severně od Gorkého (pův. a dnes znovu Nižnij Novgorod)v obci (dnes město) Balachna na pravém břehu Volhy 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 12. 1932 4100; 1933 6504; 1. 1. 1934 4655.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: těžba rašeliny; stavební práce v táborech.


  1. Nižegorodský nápravněpracovní tábor byl zrušen 1. 8. 1931 a 6. 9. 1931 bylo zřízeno nejprve Balachnenské táborové středisko (rus. Balachninskij lagernyj punkt); teprve potom následovalo zřízení Balachlagu. 

  2. Podle nižegorodských historiků měla v Balachně ve třicátých letech sídlo také Nápravněpracovní kolonie č. 3 (rus. Ispravitělno-trudovaja kolonija № 3 nebo zkr. ITK-3). 

    V době druhé světové války v letech 1941-1945 byla zřízena Balachnenská nápravněpracovní kolonie č. 7 (rus. Balachninskaja ispravitelno-trudovaja kolonija № 7 nebo zkr. Balachninskaja ITK-7) s dvěma táborovými středisky: v jednom byli soustředěni vězni pracující v Balachnenském papírenském kombinátu a v druhém byli vězni pracující v Balachnenské kartonážce.