USŤKUTSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A PŘEKLADIŠTĚ DALSTROJE

USŤKUTSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A PŘEKLADIŠTĚ DALSTROJE (rus. Usť-Kutskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] i perevaločnaja baza Dalstroja ).

Zřízen: 5. 1. 1952 zpočátku jako táborové oddělení.

Zrušen: 18. 4. 1953 předáním táborových jednotek ANGARLAGU (viz).

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Dalstroje (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Dalstroja nebo zkr. GU IT lagerej Dalstroja) 1.

Nacházel se: ve východní Sibiři v Irkutské oblasti.

Správa sídlila: v obci Osetrovo 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 7. 1952 936 3.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: těžba a zpracování dřeva; nakládka a vykládka materiálu; montáž říčních plavidel a vlečných člunů v loděnicích Dalstroje.

 249 vězňů odsouzených za kontrarevoluční činy.


  1. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3. 

  2. Název tábora ruští historici nevysvětlují; byl však odvozen zřejmě od umístění některé táborové jednotky v lokalitě sousední obce Usť-Kut (v roce 1954 byly Osetrovo a Usť-Kut spojeny a dnes město Usť-Kut).