USŤ-USA

USŤ-USA.

Takto označují pamětníci rozsáhlou síť táborů se správou v této osadě na severu Komijské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Republika Komi v rámci Ruské federace) asi 25 km západně od Usinska. Tábory byly rozmístěny po proudu řeky Usa a zřejmě šlo o táborová střediska nejprve UCHTPEČLAGU a později VORKUTLAGU a INTALAGU (všechny viz). Pamětníci vzpomínají také na tábor pro invalidy a práceneschopné vězně (především nemocné tuberkulózou) zřízený již počátek třicátých let jen několik kilometrů od severního polárního kruhu v dnes již zaniklé osadě Adak na břehu stejnojmenného přítoku Usy asi 35 km severozápadně od Inty. Podle pamětníků patřil do této skupiny táborů také ženský tábor asi 30 km za ADAKEM [3].