BAJDARLAG

BAJDARLAG (zkr. z rus. Bajdarskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Bajdarský nápravněpracovní tábor).

Ve vzpomínkách některých pamětníků také nazývaný: Novyj Port.

Zřízen: 6. 5. 1948.

Zrušen: 29. 9. 1948 1.

Byl podřízen: Severní správě táborů železničního stavitelství Hlavní správy táborů železničního stavitelství Ministerstva vnitra SSSR (rus. Severnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Glavnogo upravlenija lagerej železnodorožnogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Severnoje upr. lagerej železnodorožnogo str-va GULŽDS MVD SSSR).

Nacházel se: v západní Sibiři za severním polárním kruhem v Jamalo-něneckém autonomním okruhu.

Správa sídlila: na východním okraji Jamalského poloostrova v lokalitě přístavního města Novyj Port na břehu Obské zátoky 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: dosud ruskými historiky nenalezeny 3.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba východního úseku železniční tratě ze stanice Čum přes Obskoje a Jar-Sale do osady Novyj Port.


  1. Zrušen zřejmě z ekonomických důvodů. 

    Zařízení a kontingent byl zřejmě převzat Obským nápravněpracovním táborem a Stavbou 501 (viz).

  2. Ruští historici nevysvětlují původ názvu tábora. Byl však nazván nejspíš podle Bajdarackého (rus. Bajdarského) zálivu na vzdáleném asi 400 km západním okraji Jamalského poloostrova. 

  3. Při zřízení tábora mělo být do něj přesunuto 300 vězňů z Obského nápravněpracovního tábora (viz).