USŤ-KAMČATSK

USŤ-KAMČATSK.

Jménem tohoto přístavu na východním pobřeží poloostrova Kamčatky kolem ústí řeky Kamčatky do Kamčatského zálivu Beringova moře označují pamětníci skupinu táborů téměř 12 tisíc km východně od Moskvy na severovýchodní hranici Ruska. Podle pamětníků byly podřízeny Dalstroji 1. Proto mohlo jít o táborové středisko některé táborové centrály v Chabarovském kraji nebo možná o táborové oddělení zajateckých táborů Dalstroje. V hlášení náčelníka 1. správy Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GUVPI MVD SSSR) z 20. 2. 1947 je uvedeno, že na Kurilských ostrovech a Kamčatce se nachází 2200 internovaných japonských občanů 2. Ze zdejšího přístavu také vyplouvaly vězeňské transporty do KOMANDOROVSKLAGU (viz) 3.


  1. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3. 

  2. Viz rovněž Kamčatkalag a Ptičij ostrov. 

  3. Do Usť-Kamčatska musely být však přepravovány pouze v zimě pěším přesunem přes zamrzlé a sněhem zaváté bažiny; dnes osobní přepravu do města zajišťují především vrtulníky.