BAJANGOL

BAJANGOL.

Pouze jménem této obce (dnes městečko) nazývají pamětníci tábor ve východní Sibiři na jihu Irkutské oblasti v Burjat-Mongolské autonomní sovětské socialistické republiky (od roku 1958 Burjatská autonomní sovětská socialistická republika a dnes Burjatská republika [rus. Respublika Burjatija; bur. Burjaadaj Respublika] v rámci Ruské federace) v dnešním Zakamenském ajmaku (okresu) čtyřicet kilometrů od hranice s Mongolskem. Šlo o trestný tábor DŽIDLAGU a vězni pracovali v místním uhelném dole.