USMANSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 82

USMANSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 82 (rus. Usmanskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 82 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 82).

Ve zveřejněných dokumentech je poprvé zmíněn v listopadu 1944. Nacházel se v centrálním Rusku na východě Voroněžské oblasti 52 km od Voroneže v městě Usmaň (dnes území Lipecké oblasti) a byl zřízen zřejmě z USMANSKÉHO TÁBORA LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE A ZVLÁŠTNÍ KONTINGENT (viz). Byli v něm soustředěni zajatí němečtí vojáci a příslušníci armád bojujících po boku Německa proti SSSR a později také internovaní Poláci a Ukrajinci a občané některých dalších zemí. Současně bylo zřízeno táborové oddělení ve Voroněži pro dva tisíce zajatců a internovaných pracujících přetransportovaných z Ukrajiny na objednávku Lidové komisariátu leteckého průmyslu SSSR (rus. Narodnyj komissariat aviacionnoj promyšlennosti SSSR nebo zkr. Narkomaviaprom SSSR či NKAP SSSR) na rekonstrukci Voroněžského leteckého závodu č. 265 (rus. Voroněžskij aviazavod № 265). V odesílacím táboře v Ukrajinské sovětské socialistické republice (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) v Chmelnické oblasti (ukr. Hmelnycka oblast) v Izjaslavi byla však epidemie skvrnitého tyfu a transport dorazil do Usmaně s více než 300 nemocnými a několika desítkami mrtvých. Proto byl tábor patrně zrušen a v dochovaných výkazech z roku 1945 již není uveden. Táborové oddělení ve Voroněži bylo zřejmě přeměněno na VORONĚŽSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 82 (viz) a v Usmani vznikl nový USMANSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 95 (viz).