ULEŇSKÁ BÁŇSKÁ SPRÁVA S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

ULEŇSKÁ BÁŇSKÁ SPRÁVA S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Ulenskoje gornopromyšlennoje upravlenije [Upr.] i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Zřízena: 24. 11. 1952.

Zrušena: 29. 4. 1953.

Byla podřízena: Hlavní správě Ministerstva vnitra SSSR pro průzkum a dobývání ložisek a výstavbu podniků na zpracování barevných a vzácných kovů v Krasnojarském kraji Jenisejstroji (rus.Glavnoje upravlenije Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po razvědkě i ekspluataciji městorožděnij i stroitělstvu predprijatij cvetnych a redkich metallov v Krasnojarskom kraje Jenisejstroj nebo zkr.Glavnoje upravlenije Jenisejstroj MVD SSSR).

Nalézaly se: v jižní Sibiři v Krasnojarském kraji v Chakaské autonomní oblasti (dnes Respublika Hakasija v rámci Ruské federace) 1.

Správa sídlila: v Usťabakanském okresu (dnes Širinský okres) v obci Uleň.

Oficiálně udávané počty vězňů: dosud ruskými historiky nenalezeny 2.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Uleňského závodu na zpracování molybdenové a měděné rudy.


  1. Na území Chakaské autonomní oblasti bylo v různých dobách v letech 1944─1953 rozmístěno celkem šest nápravněpracovních táborů. 

  2. Ruští historici z některých dochovaných dokumentů vyvozují, že Uleňská báňská správa nakonec vůbec nevznikla a zůstalo pouze u nasazení na stavbu 500 vězňů z uleňského táborového oddělení Nápravněpracovního táboru „DS“ Jenisejstroje (viz); v dokumentech o převádění po 2. 4. 1953 všech sovětských nápravněpracovních táborů Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR) není o Uleňské báňské správě s nápravněpracovním táborem žádná zmínka. 

    Uleňské táborové oddělení Nápravněpracovního táboru „DS“ Jenisejstroje zřejmě zaniklo po amnestii vyhlášené 27. 3. 1953 po Stalinově smrti a proto už chybí v protokolu z 29. 4. 1953 o předání tohoto tábora Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR.

    Tyto možná zdánlivě nepodstatné detaily z historie vzniku-nevzniku patrně nepříliš velkého tábora uvádíme jako další doklad nepřehlednosti dochované dokumentace o světě sovětských táborů a obtížnosti rekonstrukce a pochopení jeho podrobného obrazu.