UKRAJINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 414

UKRAJINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 414 (rus. Ukrajinskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 414 nebo zkr. lager GUVPI MVD SSSR № 414).

Byl zřízen v roce 1946 v Ukrajinské sovětské socialistické republice (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika); další údaje o jeho dislokaci nejsou uváděny. Nejspíš však šlo lokalitu u šachty Ukrajina 1 na jihovýchodě země ve Stalinské oblasti (dnes Doněcká oblast; ukr. Doněcka oblast) asi 25 km severozápadně od města Stalino (dnes Doněck; ukr. Doněck) a tábor byl určen pro zajaté Němce a společně s Německem bojující rumunské a maďarské vojáky a pro internované Poláky a příslušníky dalších národů. Pracovali pro Ministerstvo uhelného průmyslu SSSR (rus. Ministěrstvo ugolnoj promyšlennosti SSSR nebo zkr. MUG SSSR) v uhelných dolech 2.


  1. Zdejší hornická osada Lesovka byla v roce 1963 povýšena na město Ukrajinsk (ukr. Ukrajinsk). 

  2. Šachta Ukrajina je stále v provozu.