BABIN

BABIN.

Pouze jménem této obce ve východním Polsku v bývalém Volyňském vojvodství (pol. wojewódstvo wolyńskie) východně od Rovna (pol. Równe a dnes ukr. Rivne), po násilném rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Babyn v dnešní Rovnenské (ukr. Rivnenska) oblasti na severozápadě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych). Po obsazení polského území v něm od října 1939 do ledna 1941 bylo internováno asi 500 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1; všichni pracovali na stavbě silnice směrem na Kyjev. Tábor byl umístěn v hospodářských budovách místního statku; po jeho zrušení byli všichni internovaní převedeni do jiných táborů.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.