TUŠINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 90

TUŠINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 90 (rus. Tušinskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 90 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 90).

Je zmíněn v dochovaných dokumentech ze srpna 1945. Nacházel se na severozápadním okraji Moskvy v lokalitě vesnice Tušino (od roku 1960 součást Moskvy). Kontingent tvořili zajatí Němci s Rumuny a internovaní Poláci a příslušníci dalších zemí. Pracovali v zdejších závodech zbrojního a leteckého průmyslu a později budovali dnešní obytné sídliště 1. V následujícím roce v dosud známých dokumentech není tábor již uváděn. V lokalitě zřejmě však dál zůstaly táborové jednotky jiných komplexů; například polští historici se zmiňují o několika tisících Poláků repatriovaných do jejich vlasti v prosinci 1946 ze 76. táborového oddělení v Tušinu 2.


  1. Dříve narození Moskvané proto sídlišti přezdívají „německá kolonie“ (rus. německaja sloboda). 

  2. Do jakého komplexu toto oddělení patřilo nevíme; obdobně je ve stejné době zmiňováno také 53. táborové oddělení v Tušinu. Němečtí historici se zase zmiňují o německých leteckých a raketových odbornících převezených v roce 1946 z Německa do Sovětského svazu a internovaných v Tušinu.