TULA

TULA.

Pamětníky připomínané tábory se správou v tomto průmyslovém městě vzdáleném 193 km směrem na jih od Moskvy v Tulské oblasti zřejmě byla především zařízení TULSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 323 a TULSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 406 (oba viz). Kromě toho 46 km severozápadně od Tuly v Aleksinu byl již od roku 1943 rozmístěn také ALEKSINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 53 (viz). Centrály nápravněpracovních táborů zřejmě neměly v oblasti žádná oddělení.