ŤOTKINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 512

ŤOTKINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 512 (rus. Ťotkinskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 512 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 512).

V dosud zveřejněných dokumentech je poprvé zmiňován na jaře 1945. Nacházel se ve středu evropské části Ruska na jihozápadní hranici Kurské oblasti s Ukrajinskou SSR v lokalitě železničního uzlu Ťotkino a byli v něm soustředěni zajatí Němci a maďarští a rumunští vojáci bojující po boku Německa proti Sovětskému svazu 1.


  1. Již v roce 1939 bylo v Ťotkinu táborové oddělení Putivlského tábora Lidového komisariátu SSSR pro válečné zajatce (viz) určené pro příslušníky polské armády převezené po sovětské okupaci východních území Polska v září a říjnu 1939 do internace v Sovětském svazu.