AVČALYSKÝ TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 236

AVČALYSKÝ TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 236 (rus. Avčalyskij lager Upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 236 nebo zkr. lager UVPI NKVD SSSR № 236).

Byl zřízen koncem roku 1944 a v Zakavkazsku na západě Gruzínské sovětské socialistické republice (dnes samostatná Gruzínská republika; gruz. Sakartvelos Republika) v lokalitě hlavního města republiky Tbilisi se správou v dvacet kilometrů severně vzdálené obci Avčaly (gruz. Avchala) ve stejnojmenném údolí. V táboře bylo soustředěni především zajatí němečtí vojáci a příslušníci dalších armád bojujících po boku Německa proti Sovětskému svazu. Pracovali podle potřeb Lidového komisariátu dopravy a spojů SSSR (rus. Narodnyj komissariat putěj soobščenija SSSR nebo zkr. NKPS SSSR). V táboře byla velká úmrtnost: z 1200 zajatců a internovaných jen v lednu 1945 zemřelo 148 a během následujících prvních dvaceti dnů února dalších 178 1. Patrně proto byl tábor zrušen a nahrazen TBILISKÝM TÁBOREM HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 236 (viz) 2.


  1. Pro válečné zajatce a internované byla určena místní nemocnice Tbiliské rozřaďovací věznice (rus. Tbilisskaja peresylnaja ťurma). 

  2. Dnes je v Avčaly ženská věznice a od roku 2000 také věznice pro nezletilé.