TOMSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR

TOMSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR (rus. Tomskij ispravitělnj-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager „A“ Otděla ispravitělno-trudovych kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Tomskoj oblasti (ITL „A“ OITK UMVD SSSR po Tomskoj obl.).

Zřízen: 25. 2. 1946 z Nápravněpracovní kolonie č. 5 (rus. Ispravitělno-trudovaja kolonija № 5 nebo zkr. ITK № 5) a Prikulského samostatného táborového střediska (rus. Prikulskij otdělnyj lagernyj punkt nebo zkr. Prikulskij OLP) Odboru nápravněpracovních kolonií Správy Lidového komisariátu vnitra SSSR v Tomské oblasti (rus. Otděl ispravitělno-trudovych kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR po Tomskoj oblasti nebo zkr. OITK UNKVD po Tomskoj obl.).

Zrušen: 26. 1. 1949 reorganizováním na táborové oddělení Odboru nápravněpracovních kolonií Správy Ministerstva vnitra SSSR v Tomské oblasti (rus. Otděl ispravitělno-trudovych kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Tomskoj oblasti nebo zkr. OITK UMVD po Tomskoj obl.).

Byl podřízen: Odboru nápravněpracovních kolonií Správy Ministerstva vnitra SSSR v Tomské oblasti.

Nacházel se: v jihozápadní Sibiři v Tomské oblasti.

Správa sídlila: v městě Tomsk.

Oficiálně udávané počty vězňů: 18. 6. 1949 4602 1.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce ve slévárnách (zhotovování litinové odlitků a odlitků z neželezných kovů a výroba žebrových trub); výroba trezorů a železných sudů; práce ve strojírenském provozu (výroba strojních součástek a skříňových kompletů); stavba lodí; práce na pile a dřevozpracující výroba (skelety jurt a roubené prvky pro domy); výroba impregnovaných pražců v specializovaném závodu Tomské železnice; práce na překladišti dřevařského kombinátu trustu Tomles.


  1. Z toho 242 žen. 

    3583 vězňů odsouzených k těžkým nuceným pracím (z toho 1 žena).