TĚŤUCHINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 10

TĚŤUCHINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 10 (rus. Těťuchinskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 10 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 10).

Byl zřízen koncem roku 1945 na Dálném východě v Primorském (někdy čes. Přímořský) kraji 548 km severovýchodně od Vladivostoku (dnes Rudnaja) asi třicet kilometrů od pobřeží Japonského moře v údolí řeky Těťuche a správa sídlila ve stejnojmenné osadě (od roku 1973 město Dalněgorsk). V táboře byli především zajatí japonští vojáci a internovaní občané z Mandžuska a Koreje a zřejmě rovněž bývalí příslušníci sovětské armády, kteří za války byli zajati Němci, což bylo komunistickým režimem považováno za „zradu“. Všichni pracovali v rudných dolech. Tábor zanikl počátkem roku 1948. Viz rovněž KAVALEROVO.