ATBASARSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR

ATBASARSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR (rus. Atbasarskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] i Stroitělstvo sovchozov i zernoskladov.

Zřízen: 10. 2. 1955.

Zrušen: po 6. 9. 1956.

Byl podřízen: Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Ministerstva vnitra Kazašské sovětské socialistické republiky (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Ministěrstva vnutrennich děl Kazachskoj sovětskoj socialističeskoj respubliki nebo zkr. UITLK MVD Kazachskoj SSR).

Nacházel se: na severu Kazachstánu (od roku 1991 samostatná Kazašská republika; kaz. Kazakhstan Respublikasy).

Správa sídlila: patrně v Akmolinské oblasti (později Celinogradská a dnes Astanská oblast; kaz. Astana oblysy) v někdejší kozácké stanici (dnes městě) Atbasaru na břehu řeky Žabaje 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: dosud ruskými historiky nenalezeny.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba sovchozů 2 na celinách a úhorových půdách v Kazašské sovětské socialistické republice 3.


  1. Nebyl nalezen žádný dokument zmiňující se o sídle správy; jde pouze o úsudek ruských historiků odvozený od názvu tábora. 

    V letech 1930─1959 působilo v různých dobách Kazachstánu 21 ústředně řízených nápravněpracovních táborů!

  2. Sovchozy (zkr. z rus. sovětskoje chozjajstvo neboli čes. sovětské hospodářství) byly státní podniky zemědělské nebo živočišné výroby v SSSR. Rovněž v Československu po komunistickém puči 1948 byly obdobně zřizovány státní statky. 

    Mnohé sovchozy zaměstnávaly výlučně vězně. Vězni si je nejprve vybudovali a potom v nich sami pracovali.

  3. V roce 1953 rozhodlo sovětské vedení řešit k a v Solvyčegorsku. 

    Byla zaznamenána také vzpomínka na detašovaný tábor (volně z rus. komandirovka) v ritický nedostatek produkce obilí obděláním ladem ležící půdy především v Kazachstánu a na Sibiři. Ambiciózní program zúrodnění rozsáhlých ploch panenské půdy neboli celin a úhorů provázelo násilné osidlování a rusifikace dosud neobydlených oblastí.