TĚMLAG

TĚMLAG.

Takto souhrnně označují pamětníci tábory vznikající od třicátých let různě ve středním Povolží na území dnešní Mordvinské republiky v rámci Ruské federace v Těmnikovském okrese a v Zubovo-Poljanském okrese. Zejména šlo o TĚMLAG z let 1931-1948, TĚMNIKOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 58 z let 1943-1947, Těmnikovskou dětskou kolonii, DUBRAVLAG a BARAŠEVLAG z padesátých let 1 až po současné zdejší Nápravní kolonie Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF).


  1. Všechny viz.