TALON

TALON.

Názvem této osady u močálů na levém břehu řeky Tauji v severovýchodní Sibiři na Dálném východě v Magadanské oblasti asi 140 km západně od Magadanu v Olském okresu nazývají pamětníci tábor náležející zřejmě SEVVOSTLAGU a později možná TĚŇLAGU (viz). Patřil k nejjižnějším kolymským táborům a vězni zřejmě koncem třicátých let stavěli cestu podél toku řeky Tauje k táboru u osady BALAGANNOJE (viz) v Amachtonském zálivu Taujské zátoky v Ochotském moři a později v lokalitě prováděli geologický průzkum zlatonosných nalezišť. Část vězňů pracovala také v živočišné výrobě.