TALLINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 286

TALLINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 286 (rus. Talinskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 286 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 286).

Je uveden v dochovaných výkazech z 8. 6. 1945 1. Byl dislokován na severozápadě Estonské sovětské socialistické republiky (dnes samostatná Estonská republika; est. Eesti Vabariik) na břehu Finského zálivu Baltského moře v hlavním městě republiky Tallin. Byl umístěn zřejmě v objektech původně německého zajateckého tábora určeného pro zajaté rudoarmejce; tentokrát v něm však byli soustředěni zajatí Němci a rumunští a maďarští vojáci. Mezi internovanými byli také příslušníci estonských vojenských jednotek bojujících po boku Německa proti Sovětskému svazu a úředníci estonské správy v době německé okupace země. Dva tisíce zajatců a internovaných pracovalo pro Lidový komisariát námořní dopravy SSSR (rus. Narodnyj komissariat morskogo flota SSSR nebo zkr. Narkommorflot SSSR) a část opravovala silnici Tallin-Leningrad (dnes Petrohrad). Tábor byl proslulý četnými útěky přes moře do Finska. Je zmíněn rovněž ve výkazech z 1. 1. 1949.


  1. Zřejmě byl zřízen okamžitě po vstupu Rudé armády do této pobaltské země a obnovení Estonské sovětské socialistické republiky, vzniklé násilným připojením Estonska k Sovětskému svazu v roce 1940 a potom v letech 1941-1944 okupované německou armádou.