ASTRACHANSKÝ TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 60

ASTRACHANSKÝ TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 60 (rus. Astrachanskij lager Upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 60 nebo zkr. lager UVPI NKVD SSSR № 60).

Byl zřízen počátkem roku 1943 na jihu Ruska v Povolží na území bývalé Astrachanské gubernie v tehdejší Stalingradské (dnes Volgogradská) oblasti v ústí Volhy do Kaspického moře v přístavu Astrachani a byl určen zřejmě pro německé vojáky zajaté při kapitulaci německých vojsk ve Stalingradu. Zpočátku byl umístěn patrně v objektech po ASTRACHANLAGU (viz) dočasně přemístěném po útoku Německa na Sovětský svaz do Kazachstánu. V roce 1944 byl vystřídán ASTRACHANSKÝM TÁBOREM SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 204 (viz) 1.


  1. Možná nešlo ani o nový tábor, ale pouze o označení tábora jiným číslem v souvislosti s vyčleněním koncem roku 1943 ze Stalingradské oblasti historického území někdejší Astrachanské gubernie a zřízením Astrachanské oblasti.