TAJŠETSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR SPRÁVY NÁPRAVNĚPRACOVNÍCH TÁBORŮ A KOLONIÍ SPRÁVY LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR V IRKUTSKÉ OBLASTI

TAJŠETSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR SPRÁVY NÁPRAVNĚPRACOVNÍCH TÁBORŮ A KOLONIÍ SPRÁVY LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR V IRKUTSKÉ OBLASTI (rus. Tajšetskij ispravitělno-trudovoj lager Upravlenija ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR po Irkutskoj oblasti nebo zkr. Tajšetskij ITL UITLK UNKVD SSSR po Irkutskoj obl.).

Další oficiálně používané označení: Tajšetlag.

Zřízen: 26. 4. 1943 z JUŽLAGU (viz).

Zrušen: 26. 5. 1945 reorganizací na TAJŠETSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VĚZNĚ NA TĚŽKÝCH NUCENÝCH PRACÍCH 3. A 4. TŘÍDY PRÁCESCHOPNOSTI (viz).

Obnoven: 8. 9. 1945 přeměnou z TAJŠETSKÉHO TÁBORA LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VĚZNĚ NA TĚŽKÝCH NUCENÝCH PRACÍCH 3. A 4. TŘÍDY PRÁCESCHOPNOSTI.

Znovu zrušen: 29. 4. 1946 s předáním všeho zařízení a vězňů s ozbrojeným doprovodem BRATSKÉMU NÁPRAVNĚPRACOVNÍMU TÁBORU (viz).

Byl podřízen: zpočátku Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Lidového komisariátu vnitra v Irkutské oblasti (rus. Upravlenija ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata vnutrennich děl po Irkutskoj oblasti nebo zkr. UITLK UNKVD po Irkutskoj obl.); od 25. 6. 1945 do 8. 9. 1945 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR) a potom znovu Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Lidového komisariátu vnitra v Irkutské oblasti.

Nacházel se: ve východní Sibiři v Irkutské oblasti.

Správa sídlila: v městě Tajšet.

Oficiálně udávané počty vězňů: 7. 1945 12577; 1. 10. 1945 16980; 1. 4. 1946 5157 1.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: zemědělské práce; těžba dřeva; stavba silnic a železničních tratí; práce pro Birjusinský lesní závod 2; dřevozpracující výroba; nábytkářská výroba; zhotovování oděvů; výroba obuvi.


  1. Z toho 678 žen. 

    1273 vězňů odsouzených k těžkým nuceným pracím; z toho 148 žen.

  2. Se sídlem v osadě (dnes město) Birjusinsk na řece Birjuse nedaleko Tajšetu; dodnes významné středisko ruského dřevařského průmyslu.