ASTRACHANSKÝ TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 204

ASTRACHANSKÝ TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 204 (rus. Astrachanskij lager Upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 204 nebo zkr. lager UVPI NKVD SSSR № 204) [1].

Byl zřízen v roce 1944 na jihu Ruska v Povolží na území Astrachanské oblasti v ústí Volhy do Kaspického moře v přístavu Astrachani zřejmě namísto ASTRACHANSKÉHO TÁBORA SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 60 (viz). První kontingent tvořilo pět tisíc zajatých německých vojáků a příslušníků armád bojujících společně s Německem. Později prošly táborem další tisíce zajatců a internovaných postupně odesílaných přes Kaspické moře dál do Kazachstánu; viz GURJEVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 262. V táboře byla od počátku vysoká úmrtnost: v lednu 1945 zemřelo 437 zajatců a internovaných a během prvních dvaceti dnů února dalších 324 (!). Koncem téhož roku byl přejmenován na ASTRACHANSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 204 (viz).