TAJANDSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 506

TAJANDSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 506 (rus. Tajandykskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 506 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 506).

Je zmíněn v dochovaných záznamech z 12. dubna 1945 a 16. května 1945 o přibytí transportů internovaných Poláků. Nacházel se na jižním Uralu v Čeljabinské oblasti sedmdesát kilometrů jihozápadně od Čeljabinska v Jetkulském okresu v obci Tajandy. V táboře byli soustředěni nejprve němečtí vojáci a zajatí příslušníci dalších armád bojujících po boku Německa proti Sovětskému svazu a později v něm byli internováni především obyvatelé severních a západních polských území odvlečení po válce do Sovětského svazu sovětskou kontrarozvědkou SMĚRŠ 1. Všichni zajatci a internovaní pracovali v místních dolech. Podle výpovědí pamětníků, zaznamenaných ruskými historiky Jakovlevem a Burcevem, jedno z táborových oddělení s nejméně deseti středisky bylo v KOPEJSKU (viz). Tábor byl zrušen 30. 3. 1946.


  1. O SMĚRŠi viz Lvovský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 275 pozn. 2.