TAGANROGSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 356

TAGANROGSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 356 (rus. Taganrogskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 356 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 356).

Byl dislokován na jihu evropské části Ruska v Rostovské oblasti padesát kilometrů západně od Rostova na Donu na břehu Taganrogského zálivu Azovského moře. V dochovaných dokumentech je poprvé zmíněn 1. 11. 1944; vznikl však zřejmě již vzápětí po osvobození lokality z německé okupace 1. Byl umístěn v objektech původně německého zajateckého tábora určeného pro zajaté rudoarmejce; tentokrát v něm však byli soustředěni zajatí Němci a společně s Německem bojující rumunští a maďarští vojáci a později také několik desítek internovaných Japonců. Počátkem roku 1945 v táboře mimořádně stoupla úmrtnost: z 3500 zajatců a internovaných v lednu zemřelo 432 zajatců a během prvních dvaceti dnů února dalších 227. Zajatci a internovaní pracovali v místních průmyslových závodech: například 1200 bylo nasazeno na práci v závodě č. 81 Lidového komisariátu muniční výroby SSSR (rus. Narodnyj komissariat bojepripasov SSSR nebo zkr. NKB SSSR). Na podzim 1946 byli ze všech sovětských táborů do Taganrogu soustředěni věznění a zajatí nebo internovaní odborníci pro vývoj letounu T-117 (zejména konstruktéři, rozpočtáři, technologové a vědečtí pracovníci z oblasti fyziky a matematiky); byli umístěni ve zvláštní věznici přímo ve výrobním závodě. Tábor byl uveden ještě ve výkazech z 17. 3. 1947.


  1. Taganrog byl okupován německou armádou od 17. 10. 1941 do 30. 8. 1943.