TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI ODSOUZENÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 48

TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI ODSOUZENÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 48 (rus. lager Upravlenija po dělam osužďonnych vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 48 zkr. lager UVPI MVD SSSR № 48) 1.

Byl zřízen v roce 1950 z LEŽNĚVSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 48 (viz). Nacházel se v centrálním Rusku v Ivanovské oblasti v obci Ležněvo a měl určenou kapacitu pouze 200 zajatců 2.


  1. O táborech pro odsouzené válečné zajatce a internované viz Asbest pozn. 2. 

  2. Šlo o nejmenší tábor Správy pro záležitosti odsouzených válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR; předpokládaná kapacita vycházela zřejmě ze stavu v předcházejícím táboře určeném především pro zajaté generály a vyšší důstojníky.