TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI ODSOUZENÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 460

TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI ODSOUZENÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 460 (rus. lager Upravlenija po dělam osužďonnych vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 460 nebo zkr. lager UVPI MVD SSSR № 460) 1.

Byl zřízen v roce 1950 z DNĚPROPETROVSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 460 (viz). Nacházel se v centrální části Ukrajinské sovětské socialistické republiky (dnes samostatná Ukrajinská republika) v Dněpropetrovské (ukr. Dnipropetrovska) oblasti na středním toku řeky Dněpru (ukr. Dnipro) v Dněpropetrovsku (dnes ukr. Dnipropetrovsk).


  1. O táborech pro odsouzené válečné zajatce a internované viz Asbest pozn. 2.