TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI ODSOUZENÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 362

TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI ODSOUZENÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 362 (rus. lager Upravlenija po dělam osužďonnych vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 362 nebo zkr. lager UPVI MVD SSSR No 362) 1.

Byl zřízen v roce 1950 z KRASNOOKŤABRSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 362 (viz). Nacházel se na jihu Ruska ve Stalingradské (dnes Volgogradská) oblasti v městě Stalingradu (dnes Volgograd). V roce 1951 byla část zajatců-vězňů převedena do 4. TÁBOROVÉHO ODDĚLENÍ TÁBORA SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI ODSOUZENÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 476 (viz) a dislokována v Asbestu. Poslední zajatci a internovaní byli propuštěni do svých zemí nebo přemístěni do „normálních“ sovětských nápravněpracovních táborů v roce 1955. Viz rovněž BEKETOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 108 a STALINGRAD.


  1. O táborech pro odsouzené válečné zajatce a internované viz Asbest pozn. 2.