TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI ODSOUZENÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 280

TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI ODSOUZENÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 280 (rus. lager Upravlenija po dělam osužďonnych vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 280 nebo zkr. lager UPVI MVD SSSR No 280) 1.

Byl zřízen v roce 1950 z RUTČENKOVSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 280 (viz). Nacházel se na jihovýchodě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) v Stalinské (dnes Doněcká) oblasti na severovýchodním okraji města Stalino (dnes ukr. Doněck) v hornické obci Rutčenkovo. V roce 1953 v souvislosti s rozhodnutím Ministerstva vnitra SSSR č. 00576 povolit „písemný styk s příbuznými a přijímání balíčků odsouzeným válečným zajatců a internovaným, jakož i občanům jiných států odsouzeným [do nápravněpracovního tábora] vojenskými senáty Sovětské armády v zahraničí“ bylo v městě Stalino zřízeno doručovací středisko označené jako tábor č. 280 p. schr. 5110/44 (rus. lager № 280 p/ja № 5110/44). Viz rovněž STALINO.


  1. O táborech pro odsouzené válečné zajatce a internované viz Asbest pozn. 2.