TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI ODSOUZENÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 270

TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI ODSOUZENÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 270 (rus. lager Upravlenija po dělam osužďonnych vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 270 nebo zkr. lager UVPI MVD SSSR № 270) 1.

Byl zřízen v roce 1950 z BOROVIČSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 270 (viz). Nacházel se na východě Leningradské oblasti (od roku 1944 území Novgorodské oblasti) 240 km jihovýchodně od Leningradu (dnes Sankt Petěrburg; čes. Petrohrad) v městě Boroviči. Je zmiňován ještě v létě 1951.


  1. O táborech pro odsouzené válečné zajatce a internované viz Asbest pozn. 2.