TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI ODSOUZENÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 182

TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI ODSOUZENÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 182 (rus. lager Upravlenija po dělam osužďonnych vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 182 zkr. lager UVPI MVD SSSR № 182) 1.

Byl zřízen rozkazem Ministerstva vnitra SSSR č. 00642 z 20. 10. 1950 ze ŠACHTSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 182 (viz). Nacházel se na jihu evropské části Ruska v Rostovské oblasti šedesát kilometrů severovýchodně od Rostova na Donu v lokalitě hornického města Šachty a zajatci a internovaní pracovali na obnově Rostova na Donu a okolí 2.


  1. O táborech pro odsouzené válečné zajatce a internované viz Asbest pozn. 2. 

  2. Ještě v roce 1952 němečtí zajatci stavěli otočný most u ústí řeky Don do Azovského moře; dodnes nebyl opravován.