TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI ODSOUZENÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 16

TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI ODSOUZENÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 16 (rus. lager Upravlenija po dělam osužďonnych vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 16 zkr. lager UVPI MVD SSSR № 16) 1.

Byl zřízen rozkazem Ministerstva vnitra SSSR č. 00642 z 20. 10. 1950z CHABAROVSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 16 (viz). Nacházel se na Dálném východě v Chabarovském kraji v městě Chabarovsk a kontingent tvořili především zajatí japonští vojáci a internovaní občané z Mandžuska a Koreje 2. Později byl zřejmě předán některé centrále nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR.


  1. O táborech pro odsouzené válečné zajatce a internované viz Asbest pozn. 2. 

  2. V květnu 2003 byl při opravě hlavní brány chabarovského parku Dynamo (rus. Dinamo) pod omítkou objeven japonsky psaný nápis, jehož text v překladu zní: „Toto stavěli Japonci v Chabarovsku v roce 1951“.