TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI ODSOUZENÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 144

TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI ODSOUZENÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 144 (rus. lager Upravlenija po dělam osužďonnych vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 144 zkr. lager UVPI MVD SSSR № 144) 1.

Byl zřízen v roce 1950 z KADIJEVSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 144 (viz). Nacházel se na východě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) ve Vorošilovgradské (dnes Luganská) oblasti v hornickém městě Kadijevka (od roku 1978 Stachanov; ukr. Stahanov). V roce 1953 v souvislosti s rozhodnutím Ministerstva vnitra SSSR č. 00576 povolit „písemný styk s příbuznými a přijímání balíčků odsouzeným válečným zajatců a internovaným, jakož i občanům jiných států odsouzeným [do nápravněpracovního tábora] vojenskými senáty Sovětské armády v zahraničí“ bylo v Kadijevce zřízeno doručovací středisko označené jako tábor č. 144 p. schr. 5110/43 (rus. lager № 144 p/ja № 5120/43).


  1. O táborech pro odsouzené válečné zajatce a internované viz Asbest pozn. 2.