ASKOLD

ASKOLD.

Pamětníky zmiňované tábory na tomto ostrově na Dálném východě u východního vstupu do Ussurijského zálivu Japonského moře na jihu Primorského (někdy čes. Přímořský) kraje byly ve třicátých letech součástí DALLAGU (viz) a vězni těžili zlato. Během druhé světové války byla těžba patrně přerušena. Po válce bylo na ostrově zřejmě oddělení buď NACHODSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 9 (viz) se správou sídlící v asi padesát kilometrů severovýchodně vzdáleném přístavu Nachodka nebo VLADIVOSTOCKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 13 (viz) se správou v přibližně stejně vzdáleném severozápadním směrem Vladivostoku; obě centrály vznikly v roce 1946 a druhá fungovala až do roku 1949. Zajatci a internovaní nejspíš pracovali opět v místních zlatých dolech. Podle některých ruských historiků především však budovali vojenské strategické objekty.