ASINSKÝ TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR

ASINSKÝ TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR (rus. Asinskij lager Upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Asinskij lager UVPI NKVD SSSR) 1.

Byl zřízen rozkazem Lidového komisariátu vnitra SSSR z 28. listopadu 1942 v západní Sibiři na severovýchodě Novosibirské oblasti (později území Tomské oblasti) v lokalitě železniční stanice Asino 2. Měl být rozmístěn zřejmě v objektech zrušeného TOMASINLAGU (viz) a přijmout pět tisíc zajatých německých vojáků a internovaných Poláků a Ukrajinců. Byli určeni jako pracovní sila pro Lidový komisariát lesního průmyslu SSSR (rus. Narodnyj komissariat myšlennosti SSSR nebo zkr. Narkomles SSSR) k těžení dřeva a praci v místním dřevoprůmyslu. Ve výkazech z dalších let není však tábor již uváděn a buď tedy vůbec nevznikl nebo jen jako táborové oddělení dnes již nezjistitelného většího komplexu.


  1. Do roku 1943 nebyly zajatecké tábory označovány čísly. 

  2. Od roku 1972 město.