TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 442

TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 442 (rus. lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 442 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 442).

Na poradě ministrů vnitra republik a náčelníků krajských a oblastních správ Ministerstva vnitra SSSR byl jmenován mezi tábory nalézajícími se ve špatném stavu. Jako místo dislokace byl uveden Krasnodarský kraj. Jiné údaje ruští historici neuvádějí 1.


  1. Viz rovněž Tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 422; šlo možná o stejný tábor a pouze došlo k špatnému přepisu čísla – správné číselné označení již však patrně nelze zjistit.