TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 425

TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 425 (rus. lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 425 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 425).

Byl zřízen rozkazem z 27. 7. 1945 v centru evropské části Ruska v Tulské oblasti 193 km směrem na jih od Moskvy v lokalitě města Tula. Kontingent šesti tisíc zajatců a internovaných měl pracovat na stavbách Kosogorského hutního závodu v obci Kosaja Gora nedaleko Tuly a Novotulského hutního závodu na okraji Tuly 1. Později byl zřejmě reorganizován na TULSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 323 (viz).


  1. Dnes akciová společností Kosogorský hutní závod (rus. OAO Kosogorskij metallurgičeskij zavod) a akciová společnost Tulačermet.