TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 231

TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 231 (rus. lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 231 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 231).

Byl zřízen rozkazem z 28. 7. 1944 „O využití válečných zajatců na stavbách a v podnicích Lidového komissariátu vnitra SSSR“ na středním Uralu ve Sverdlovské oblasti jako součást SEVURALLAGU (viz) s plánovanou kapacitou 2500 zajatců a internovaných.