ASBESTSKÝ TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 84

ASBESTSKÝ TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 84 (rus. Asbestovskij lager Upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 84 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 84).

Byl zřízen v roce 1944 v městě Asbest na středním Uralu ve Sverdlovské oblasti 57 km jihovýchodně od Sverdlovska (od roku 1991 znovu historický název Jekatěrinburg)ze 7. TÁBOROVÉHO ODDĚLENÍ MONĚTNO-LOSINOVSKÉHO TÁBORA SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 84 se správou sídlící v městě Asbest na středním Uralu ve Sverdlovské oblasti 57 km jihovýchodně od Sverdlovska (od roku 1991 znovu historický název Jekatěrinburg). V táboře byli soustředěni němečtí zajatci a příslušníci armád bojujících po boku Německa proti SSSR a finští zajatci ještě z finsko-sovětské války koncem roku 1939 [2] a v prvních měsících roku 1940; mezi internovanými byla také řada Poláků a příslušníků jiných národů. Tábor měl šest oddělení a zajatci a internovaní pracovali na různých stavbách Lidového komisariátu obrany SSSR (rus. Narodnyj komissariat oborony SSSR nebo zkr. NKO SSSR) a v asbestském lesokombinátu Hlavní správy vojenské průmyslové výstavby při Radě lidových komisařů SSSR (rus. Glavnoje upravlenije vojenno-promyšlennym stroitělstvom pri Sovetě narodnych komissarov SSSR neb zkr. Glavvojenpromstroj pri SNK SSSR); část těžila osinek v nedalekých Baženovských ložiscích. V táboře byla zpočátku vysoká úmrtnost: jen v lednu 1945 zemřelo 553 zajatců a internovaných a v prvních dvaceti dnech února dalších 318 1. Téhož roku byl přejmenován na ASBESTSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 84 (viz). Viz rovněž MONĚTNO-LOSINOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 84 pozn. 1 a ASBEST.


  1. Dodnes se v Asbestu dochoval hřbitov finských zajatců.