ŠIROKLAG

ŠIROKLAG (zkr. z rus. Širokovskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Širokovský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používaná označení: Širokstroj; Širok-Viluchstroj.

Zřízen: 27. 11. 1942 1.

Zrušen: 18. 10. 1949 a nahrazen KOSVINLAGEM (viz).

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě táborů železničního stavitelství Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULŽDS NKVD SSSR); od 26. 4. 1943 Správě zvláštní výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Upravlenije osobogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Osobstroj NKVD SSSR) a od 18. 8. 1943 Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Lidového komisariátu (později Ministerstva) vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS NKVD [MVD] SSSR); a konečně od 10. 11. 1947 Hlavní správě táborů výstavby vodohospodářských zařízení Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gidrotěchničeskogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavgidrostroj MVD SSSR nebo GULGTS MVD SSSR).

Nacházel se: na středním Uralu v Molotovské (dnes Permská) oblasti.

Správa sídlila: v městě Kizel.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 12. 1943 2287; 1. 1. 1944 2241; 1. 1. 1945 4844; 1. 1. 1946 7735; 1. 1. 1947 5588; 1. 1. 1948 2919; 1. 1. 1949 683.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Širokovské hydroelektrárny na řece Kosvě 2 a Viluchinské hydroelektrárny na řece Usvě 3; odlesňování zatopovaného území; stavba elektrického vedení vysokého napětí; stavba železniční odbočky; průzkum a zakládání kamenolomů; práce v zemědělství v sovchozu Sacca a Vanzettiho převzatého ze zrušeného Volžského železničního nápravněpracovního tábora 4; práce v cihelně v železniční stanici Polovinka; těžba dřeva; výstavba Kosvského závodu na hydrolýzu; autoopravárenství; práce na pile; krejčovská činnost.


  1. Ruští historici označují však toto datum za chybné; bohužel neuvádějí z čeho tak usuzují a co z toho vyplývá. 

  2. Nedaleko obce Širikovskij severně do Permi; odtud také pojmenování tábora 

  3. Dnes již rozbořené. 

  4. O sovchozech viz Atbasarský nápravněpracovní tábor pozn. 2. 

    O Sacco a Vanzettim viz Čerdaklag pozn. 2.