ŠEPETOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU (od roku 1946 MINISTERSTVA) VNITRA SSSR č. 306

ŠEPETOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU (od roku 1946 MINISTERSTVA) VNITRA SSSR č. 306 (rus. Šepetovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 306 nebo zkr. lager GUVPI [NKVD] MVD SSSR № 306).

Je uveden v dochovaných výkazech z 10. dubna 1946 a ze 17. března 1947. Nacházel se v Ukrajinské sovětské socialistické republice (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) v Kamenec-Podolské oblasti (rus. Kameněc-Podolskaja oblast; ukr. Kamjanec-Podilskyja oblast; od roku 1954 Chmelnická oblast; ukr. Hmelnycka oblast) 100 km od Proskurova (od roku 1954 Chmelnickij; ukr. Hmelkickij) v městě Šepetovka (ukr. Šepetivka). Již předtím po anexi tohoto původně polského území Sovětským svazem v roce 1939 v něm Lidový komisariát vnitra SSSR zřídil tábor pro příslušníky polské armády převezené po sovětské okupaci východních území Polska v září a říjnu 1939 do internace v Sovětském svazu 1.


  1. Viz Šepetovka. 

    O internovaných Polácích po anexi polských východních území v roce 1939 podrobněji viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.