ARZO

ARZO.

Takto nazývají pamětníci tábor na zlatonosném nalezišti v severovýchodní Sibiři na Dálném východě v blíže neurčené lokalitě na severozápadě Magadanské oblasti v dnešním Susumanském okresu kolem Beličanu 1. Patrně šlo o součást SEVVOSTLAGU (viz).


  1. V okolí Beličanu a v povodí stejnojmenné řeky bylo mnoho nalezišť; na současných mapách žádná lokalita nazvaná Arzo není však zaznamenána. Není ani vyloučeno odvození tohoto názvu od značky báňského zařízení; obdobné výrobní značky dodnes existují v ruském strojírenství.