ŠČELJA-JUR

ŠČELJA-JUR (n. ŠČELJAJUR).

Pouze takto označují pamětníci rozřaďovací (tranzitní) tábor (rus. peresylnyj lager) ve stejnojmenném přístavu na levém břehu Pečory na severu Ruska v Komijské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Republika Komi v rámci Ruské federace) v dnešním Usť-Kulomském okrese asi sedmdesát kilometrů severovýchodně od USŤ-KULOMU (viz). Tábor vznikl počátkem třicátých let zřejmě jako součást UCHTPEČLAGU (viz) a sloužil lodní přepravě vězeňských transportů do táborů na severu.